بعضی آدما هستن که با تمام وجود امیدوارم از رو زمین محو شن و زمین از نحس وجودشون خلاااااص!

خاله زنکای حرف مفت زن عوضی دیوس!!!

انشالله که خدا ازشون نگذره الی الابد،منم نمیگذرم!

لعنتیای آشغال!


+ اختصاصی نوشت رفیقای رفیق خانم دکتر!