دو روز پیش تو بلاگ خانم زرافه یه تصویر دیدم که مایل شدم طرحش رو بزنم  و امروز تصویر آماده ست.مجدد سپاسگذارم خانم زرافه