یه فیلمی دانلود کردم صاحب سایت قسم میخورد به پیر و پیغمبر که سانسوره بشین با خانواده ببین!!!
جای همتون خالی دشمنتون نبینه اولین سکانس دختره از خواب بیدار میشه پتو رو که میندازه اونور خودش میمونه با دو سه وجب پارچه ناقابل رو سینش...
همین!

تصمیم گرفتم فیلمامو پول بدم یکی چهارتومن که سهله شما بگو یکی چهارده تومن!!!
دوبله چیز خوبیه و سانسور هم به همچنین...
دارن پول آدرنالین و چه و چه ای رو میگیرن که طی فرایند سانسور ترشح میشه!